Výkup kovového odpadu


Vykupujeme a zpracováváme:

  • Veškerý železný odpad, ocel všech tříd včetně nástrojové, litinu a nerez
  • Všechny druhy barevných kovů, měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, cín, směsi kovů
  • Al-Cu kabely / cena dle výtěžnosti /
  • Železné a neželezné třísky
  • Autobaterie
  • Papír

Železný odpad

Cena odpadů se kromě situace na trhu odvíjí také od čistoty, rozměrů a tloušťky. U speciálních druhů ocelí dle obsahu vzácných prvků.


Barevné kovy

Ceny jednotlivých druhů barevných kovů jsou stanoveny dle aktuálních údajů LME (London Metal Exchange).


Autobaterie

Za příznivé ceny vykupujeme staré autobaterie i s kyselinou, louhem či jinými náplněmi. Neodhazujte autobaterie do popelnic ani na skládku, ani je nenechávejte pohozené v přírodě. Autobaterie je nebezpečný odpad.


Papír

Papír nesmí být mokrý ani silně znečištěný a nesmí obsahovat slídy, igelity vazby knih, šanony, kopírovací papír, mastnoty, Fe spony atd.Přijímaný kovový a nekovový odpad nesmí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření a další zboží, které by mohly při další manipulaci a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu.


Pro firmy zajišťujeme výkup kovového odpadu, včetně přistavení kontejneru a odvozu.


Výkup kovového odpadu - povolení


Zobrazit ceník kovů